Sprog

I Vandpytten har vi nogle opmærksomhedspunkter i forhold til sprogudviklingen. Vi har sprogstrategier, som skal indgå, som et naturligt element i forhold til samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og sprogarbejde. Vi laver rim og remser, synger og laver fagtesange. Der er mulighed for sprogstimulering i alle aktiviteter og gøremål, og vi sætter ord på alle ting og handlinger.

Vi laver sprogvurderinger af alle børn, når de er mellem 2,8-3,4 år. Her vurderes de i forhold til deres ordforråd, evne til at fortælle historier, sprogforståelse, talesprog, begrebsforståelse og de kommunikative kompetencer. Vi samarbejder med forældrene i forhold til sprogvurderingen. Vi har fokus på deres evt. udfordringer og brug for tiltag i hverdagen (i grupper), men har ikke mulighed for undervisning og træning af enkelte børns behov. Dette varetages af vores logopæd i tæt samarbejde med jer forældre.

Hvis barnet bruger for meget sut, kan det forårsage en forsinket sprogudvikling. I Vandpytten har barnet kun sutten i munden, når de er utrøstelige og når de skal sove. Barnet skal lære at trøste sig hos en voksen. Vi henstiller til, at jeres barn afleverer sutten til jer inden I går eller I kan lægge den i garderobeskabet.

Hits: 33