Aflevering/afhentning

Aflevering/afhentning

Når du afleverer og henter dit barn er det VIGTIGT, at du husker at checke dit barn ind/ud på vores Ipad i garderoben. Vi forventer også, at du skriver, hvem der henter barnet den pågældende dag og på hvilket tidspunkt.

I Vandpytten har vi valgt at bruge modtagevoksne, som tager imod dit barn i garderobeområdet. Vi gør det for at værne om nærværet på stuerne, og tage hensyn til de børn, der afleveres tidligt, og som hver dag skal forholde sig til mange voksne.  Den voksne modtager barnet, tager imod beskeder, og videregiver dem til det øvrige personale. Vi aftaler med børnene, om de kan vinke selv på stuen, eller om de skal have hjælp til at vinke i vinkevinduet i Garderoben.
Modtagevoksen fungerer oftest i det tidsrum, hvor der er flest afleveringer i Vandpytten. Det er typisk fra 7.30-9. Men hvis, der er igangsat aktiviteter eller vi alle er gået på legepladsen, så kan I aflevere, hvor det passer bedst.

 

Hits: 96