Forplejning

Forplejning

 

I Vandpytten er der fuld forplejning indenfor normalkostområdet. Det vil sige, at samtlige måltider, mellemmåltider og frugt er omfattet af forældrebetalingen. Vi prioriterer at servere sund og alsidig kost, primært baseret på økologiske varer, hvor det er muligt.

Vores mål er, at madkulturen i Vandpytten skal fremme børns lyst til at spise sundt, øge det sociale fællesskab og den gode stemning. Vi ved, at måltiderne er af stor betydning for den sociale udvikling af barnet.

Vandpyttens uddannede kok står til enhver tid til rådighed, hvis I har brug for viden omkring allergener i kosten. Specialkost i forhold til forskellige allergier er ikke omfattet af forplejningen og skal medbringes hjemmefra.

 

Vi opfordrer børnene til at smage på maden, og at der tales positivt om den mad, der bliver serveret.

Børnene har faste pladser ved mindre borde, med afsæt i personalets pædagogiske overvejelser. Genkendelighed og sammenhæng i spisesituationen, skaber en god ramme for den gode samtalekultur.

Hos de yngste børn, handler en god samtalekultur om, at måltidet bruges til at udvide deres ordforråd. De har mulighed for at lege og eksperimentere med maden, således at den sansemotoriske udvikling stimuleres.

Under måltidet er børnene så selvhjulpne som muligt i forhold til deres alder, med den nødvendige støtte og vejledning. Målet er, at barnet oplever og glædes ved sin egen kunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 168