Bestyrelsesfolder

Vandpyttens bestyrelse har udarbejdet en folder, som kan give dig et indblik i bestyrelsens arbejde og kompetencer som forældrebestyrelse. Vi tager udgangspunkt i et godt samarbejde og god kommunikation, som du kan læse om i denne folder:

Foraeldre-folder-fra-bestyrelsen

Hits: 71