Deltidsplads

Deltidspladser i Vandpytten

Forældre, der er på barsels- eller forældreorlov med en mindre søskende, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen med nedsat betaling for børn, der går i Vandpytten.

Deltidspladsen kan anvendes fra kl. 9.00 til kl 15.00 hver dag. I dette tidsrum har børnene på en deltidsplads gode muligheder for at deltage i læringsmiljøet og indgå i relationer til de andre børn og til personalet.

Ansøgning

Ansøgningen om en deltidsplads skal sendes til pladsanvisningen i bopælskommunen og indeholde oplysning om den ønskede periode for deltidspladsen. Perioden for deltidspladsen skal påbegynde den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor barsels- eller forældreorloven udløber.

Ansøgningen skal indsendes senest to måneder før deltidspladsen ønskes.

For at kunne ansøge om en deltidsplads skal barsels- eller forældreorloven udgøre mindst 7 timer om ugen.

Dokumentation for barsels- eller forældreorloven skal vedlægges ansøgningen. Det kan fx være i form af en kopi af vandrejournalen med forventet terminsdato eller fødselsattesten.

Kommunen afgør sagen. Denne afgørelse kan ikke ankes.

Ophør eller afbrydelse

Når perioden for deltidspladsen slutter, overgår barnet automatisk til en fuldtidsplads igen.

Hvis barsels- eller forældreorloven afbrydes før den ansøgte periodes udløb, bortfalder retten til deltidspladsen. Deltidspladsen kan dog beholdes, hvis barsels- eller forældreorloven afbrydes midlertidigt i en perioden af mindre end fem uger.

Forældrene har pligt til at oplyse pladsanvisningen i bopælskommunen om barsels- eller forældreorlovens ophør eller midlertidige afbrydelse senest to måneder for ændringen skal træde i kraft.

Registrering

Barnets ophold i Vandpytten registreres via Famly. Hvis tidsrummet for deltidspladsen overskrides, kontaktes forældrene af ledelsen. Hvis tidsrummet gentagne gange overskrides kan ledelsen indstille til kommunen, at ordningen ophører uden varsel. Forældrene vil få besked om ophøret fra kommunen.

Pris

  • 3521 kr. for børn i alderen 0-2 år
  • 2395 kr. fra den måned hvor barnet fylder 3 år.

Begge beløb er pr. måned for alle 12 måneder. Prisen er inklusiv fuld forplejning.

Henvisning

Se mere om Hillerød Kommunes retningslinjer for de kommunale daginstitutioner på https://www.hillerod.dk/media/264658/retningslinjer-for-deltidspladser.pdf

Det juridiske grundlag kan findes i Dagtilbudslovens § 27b https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=201526 (se under pkt. 23).

 

 

Hits: 189