Opskrivning på venteliste

Vi anbefaler, at I får Jeres barn skrevet på ventelisten allerede ved fødslen, da der er stor interesse for at få en plads.

Vi har pt. INGEN ledige pladser i 2020. Pladser herefter vil blive fordelt efter opskrivnings-dato på ventelisten. (Der tages også hensyn til en lige fordeling af børn fra de enkelte årgange)

Hvis du ønsker at skrive dit barn op i Vandpytten, skal du udfylde følgende blanket, som kan downloades her:

Indmeldelsesblanketten sendes på mail: Kontakt@vandpytten.dk Opskrivning på venteliste

Ved opskrivning af Jeres barn, skal I meldes ind i Vandpyttens Støtteforening, hvilket koster 250,- kroner. Dette er et engangsbeløb, som skal betales for at være aktiv på vores venteliste.  Beløbet skal overføres til reg. 9570 kontonr.: 11756042 eller betales vi MobilePay på 85306

Hvis jeres barn bliver tilbudt en plads og starter i Vandpytten, så koster det herefter 200 kr. i årlig kontingent. Beløbet gælder pr. familie.

Vær opmærksom på, at ventelisten bestemmes af opskrivningsdato, hvorimod det hos Hillerød kommune er barnets alder, der bestemmer barnets plads på ventelisten. Søskende har fortrinsret til ledige pladser. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.

Vandpytten har sin egen venteliste, som bestyres af institutionen selv.

Vi tilstræber at tilbyde pladsen så snart vi er bekendt med, at der bliver en ledig plads. Får man tilbudt en plads gælder der en svarfrist på 3 arbejdsdage. Har vi ikke modtaget svar inden fristens udløb tilbydes pladsen til den næste på ventelisten.

Husk at meddele os, hvis I får ny adresse, nyt telefonnummer osv. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra Jer hvis I får en anden plads og ikke længere ønsker plads i Vandpytten.

Hvis I bor i en anden kommune end Hillerød, er I naturligvis også velkommen til at have Jeres børn i Vandpytten. Kontakt os for nærmere informationer.

Børn med særlige behov

Vandpytten er, i lighed med de kommunale institutioner, forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige problemstillinger.

Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier:

  • At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses til barnets behov.
  • At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder.

I hvert enkelt tilfælde vil det pædagogiske personale, i samarbejde med lederen og eventuelle eksterne samarbejdspartnere, vurdere sagen. I denne vurdering er det personalets opgave at have børnegruppens trivsel som helhed for øje.


 

 

 

Hits: 943