Medlemmer

Vandpyttens bestyrelse består af 6 forældrerepræsentanter og 2 personalerepræsentanter. Der vælges medlemmer til bestyrelsen ved vores årlige generalforsamling i april måned.

Vi opfordrer jer til at læse vores bestyrelsesfolder, som du også finder her på hjemmesiden. Her uddybes, hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen varetager, og ikke varetager.

Bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelsen@vandpytten.dk

Hits: 73