Famly og Facebook

Famly og Facebook

I Privatinstitutionen Vandpytten går vi meget op i, at holde forældre opdateret  på, hvad der sker i deres børns hverdag. Derfor har vi valgt en digital løsning, som vores kommunikations- og planlægningsværktøj. Vi bruger en forældreapp FAMLY, hvor I følger med i hverdagen, men også hjælper os med at planlægge fordeling af ressourcer i ferieperioder og planlægning af diverse arrangementer. Vi deler her vigtige meddelelser med jer,  og dokumenterer vores pædagogiske aktiviteter. Hvis I ønsker at se billeder fra hverdagen, så bruger vi vores Facebookside: Idræt og Natur Institutionen Vandpytten (Der indhentes samtykke hos forældrene inden der offentliggøres billeder af børnene)

Vi vil også gøre opmærksom på, at der findes en lukket forældre/personale Facebookgruppe (Forældre og Personale i Vandpytten), hvor I kan anmode om medlemskab. Gruppen er ikke et forum for debat omkring Vandpyttens hverdag eller enkelte børnesager. Sådanne henvendelser tages med personalet i Vandpytten. Retningslinjer for brug af gruppen er beskrevet på siden. (fastgjort opslag)

Hits: 111