Forældresamarbejde

Vi forventer, at forældrepartnerskabet tager afsæt i gensidig kommunikation og ansvar for trivslen i Vandpytten. Vores forældresamarbejde starter allerede inden I starter i Vandpytten, hvor vi inviterer jer til en introsamtale. Her drøfter vi forventninger til indkøringer og præsenterer jer for vores rammer og struktur. Vi tilbyder alle en årlig trivselssamtale i maj måned, men indkalder derudover altid til trivselssamtaler, hvor det er nødvendigt. Hvis I har et behov for en samtale, kan I altid henvende jer, da det er vigtigt, at vi altid har en tæt dialog omkring barnets trivsel.

Hits: 36