Pædagogisk idræt

Vi antager en kropsfænomenologisk tilgang til læring, hvilket betyder, at vi i Vandpytten tror på, at vi som mennesker lærer gennem kroppen og med kroppen. Vi sørger for omgivelser, der indbyder til forskellige former for bevægelse, og vi arbejder med pædagogisk idræt. Pædagogisk idræt er en metode, hvor man bruger idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk formål.

Pædagogisk idrætHer skal vores overvejelser hjælpe os til at nå vores mål, og især justeringerne undervejs er vigtige, fordi børn udvikler sig bedst, når der er rum og rammer til det. Der er voksenstyrede aktiviteter, hvor vi planlægger at udvikle barnets fysiske, psykiske, sociale og/eller kognitive færdigheder og kompetencer, men der foregår også masser af udvikling, leg og bevægelse i det uformelle læringsrum, hvor børnene leger uden de voksne.

Pædagogisk idrætVi tror på, at fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetencer, etik og moral. Vort fokus er BARNET I BEVÆGELSE. I vores aktivitetskalender/årshjul inddrages pædagogisk idræt i de fleste af aktiviteterne.

 

 

Hits: 84