Takster

Priser:

  • 4.275,- for børn i alderen 0-2 år
  • 2.842,- fra den måned hvor barnet fylder 3 år.

Begge beløb er pr. måned for alle 12 måneder. Prisen er inklusiv fuld forplejning og der betales ikke yderlige til bleordninger.

Økonomisk friplads og søskendetilskud

Der er i Vandpytten i lighed med andre institutioner mulighed for at søge om indtægtsbestemt friplads eller nedsat betaling. Naturligvis får man også søskenderabat, men dette tager udgangspunkt i de kommunale takster. Forskellen mellem Vandpyttens og kommunens takster betaler man selv.

Hits: 234